LTO CDE Reviewer- Tagalog | Questions and Answers

This Comprehensive Driver’s Education practice test is comprised of 25 questions and answers in a multiple-choice format. All the questions are in Tagalog language. It covers road safety topics including road etiquette and drivers’ duties, responsibilities, and legal rights, traffic rules and regulations, and land transportation-related laws. Choose the best answer from the choices.Try to get at least 20 correct answers to pass the actual CDE exam and to be ready to renew your driver’s license.

LTO CDE Reviewer- Tagalog

1 / 25

Anong mga sasakyan ang nasasakop ng Motor Vehicle User's Charge (MVUC)

2 / 25

Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan?

3 / 25

Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na walang traffic violation?

4 / 25

Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:

5 / 25

Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo?

6 / 25

Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho?

7 / 25

Saang lugar hindi maaaring pumarada ang isang sasakyan?

8 / 25

Ano ang dapat na kulay ng ilaw ng plaka?

9 / 25

Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang drayber?

10 / 25

Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?

11 / 25

Ano ang maaaring maging traffic violation ng isang drayber na nag overtake sa isang interseksyon na may isang lane lamang papunta sa iisang direksyon?

12 / 25

Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang drayber kung ito ay mayroong huli o traffic violation?

13 / 25

Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko?

14 / 25

Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo?

15 / 25

Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo na aprubado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksiyon, rehistro o mahuli basta:

16 / 25

Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan?

17 / 25

Saan maaaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksiyon?

18 / 25

Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo?

19 / 25

Maaari bang tumawid ang isang sasakyan sa kalsadang mayroong dalawang solidong linya?

20 / 25

Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen?

21 / 25

Ang iyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya?

22 / 25

Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:

23 / 25

Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:

24 / 25

Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle User's Chrage (MVUC)

25 / 25

Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada?

Your score is

The average score is 78%

0%