LTO CDE Reviewer- Tagalog | Questions and Answers

This Comprehensive Driver’s Education practice test is comprised of 25 questions and answers in a multiple-choice format. All the questions are in Tagalog language. It covers road safety topics including road etiquette and drivers’ duties, responsibilities, and legal rights, traffic rules and regulations, and land transportation-related laws. Choose the best answer from the choices.Try to get at least 20 correct answers to pass the actual CDE exam and to be ready to renew your driver’s license.

LTO CDE Reviewer- Tagalog

1 / 25

Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na mayroong traffic violation?

2 / 25

Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo?

3 / 25

Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya?

4 / 25

Ano ang maaaring maging traffic violation ng isang drayber na nag overtake sa isang interseksyon na may isang lane lamang papunta sa iisang direksyon?

5 / 25

Ang iyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya?

6 / 25

Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:

7 / 25

Kailan maaaring mag overtake sa isang kurbada?

8 / 25

Ano ang kahulugan nito?
cde picture

9 / 25

Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan?

10 / 25

Anong mga sasakyan ang nasasakop ng Motor Vehicle User's Charge (MVUC)

11 / 25

Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho?

12 / 25

Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:

13 / 25

Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?

14 / 25

Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle User's Chrage (MVUC)

15 / 25

Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada?

16 / 25

Saang lugar hindi maaaring pumarada ang isang sasakyan?

17 / 25

Ano ang dapat na kulay ng ilaw ng plaka?

18 / 25

Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan?

19 / 25

Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229?

20 / 25

Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisenya sa pagmamaneho?

21 / 25

Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang drayber ay nakapasa sa field sobriety test?

22 / 25

Maaari bang tumawid ang isang sasakyan sa kalsadang mayroong dalawang solidong linya?

23 / 25

Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo?

24 / 25

Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:

25 / 25

Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:

Your score is

The average score is 78%

0%