Share the Road: Traffic Rules and Regulations for Cyclists

Mga Patakaran at Regulasyon sa Trapiko Para sa mga Siklista:

1. Sundin ang mg batas trapiko- Huminto sa mga stop lights, magbigay daan sa mga pedestrian, at sundin ang mga nakapaskil na traffic signs upang maging ligtas ang daloy ng trapiko para s alahat.

2. Sumenyas ng wasto- Kapag ikaw ay nasa kalsada, kinakailangan na sumenyas tuwing liliko. Alamin ang tamang hand signals para sa ibat-ibang direkson.
3. Magsuoy ng reflectors or maglagay ng ilaw- Magsuot ng mga reflective na riding gears at siguruhing may mga nakakabit na ilaw sa inyong bisikleta upang madaling makita ng mga motorista sa dilim.

4. Magsuot ng Helmet- Mas mababa ang tsansang magkaroon ng malubhang pinsala sa ulo kapag ikaw ay may suot na helmet. Kata kahit hindi gaanong mahigpit sa batas sa inyong lugar, ugaliin ang pagsusuot ng helmet kahit saan ka man magpunta.